Artykuły i referaty


 • Matuszak M.: Simulation of temperature distribution in thermal inert object. Trudy v mieżdunardoj konferencji "Innowacii w naukie i obrazowanii 2007", Kaliningradskij gosudarstwiennyj techniczeskij uniwersytet, Izdatelstwo KGTU, Kaliningrad 2007, s. 96-98.
 • Matuszak M.: Simulation testing of the object’s response to the pitch signal. Trudy v mieżdunardoj konferencji "Innowacii w naukie i obrazowanii 2007", Kaliningradskij gosudarstwiennyj techniczeskij uniwersytet, Izdatelstwo KGTU, Kaliningrad 2007, s. 99-101.
 • Matuszak M.: Automated production systems. Trudy v mieżdunardoj konferencji "Innowacii w naukie i obrazowanii 2008", Kaliningradskij gosudarstwiennyj techniczeskij uniwersytet, Izdatelstwo KGTU, Kaliningrad 2008, s. 226-228.
 • Matuszak M.: Machining centers, autonomous machining stations and flexible machining systems. Trudy v mieżdunardoj konferencji "Innowacii w naukie i obrazowanii 2008", Kaliningradskij gosudarstwiennyj techniczeskij uniwersytet, Izdatelstwo KGTU, Kaliningrad 2008, s. 228-230.
 • Matuszak M., Powałka B.: Laser measurement of cutting tool displacements. Trudy v mieżdunardoj konferencji "Innowacii w naukie i obrazowanii 2009", Kaliningradskij gosudarstwiennyj techniczeskij uniwersytet, Izdatelstwo KGTU, Kaliningrad 2009, s. 132-135.
 • Matuszak M., Powałka B.: Characteristics of a test stand for examining errors of valve seat machining. Trudy v mieżdunardoj konferencji "Innowacii w naukie i obrazowanii 2009", Kaliningradskij gosudarstwiennyj techniczeskij uniwersytet, Izdatelstwo KGTU, Kaliningrad 2009, s. 130-132.
 • Matuszak M.: Opis sposobu półautomatycznej kalibracji czujnika do pomiaru odległości między wrzecionem a stołem frezarki do gniazd zaworowych. Mieżdunarodnyj sbornik naucznych trudow "Nadiożnost i effektiwnost techniczeskich sistem", Kaliningradskij gosudarstwiennyj techniczeskij uniwersytet, Izdatelstwo KGTU, Kaliningrad 2009, s. 104-111.
 • Matuszak M., Powałka B.: Modelowanie sił skrawania występujących przy obróbce gniazd zaworowych. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 17 (89), Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2009, s. 63-67.
 • Matuszak M., Powałka B.: Opis przypadku uszkodzenia narzędzia w procesie obróbki gniazda zaworowego. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 17 (89), Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2009, s. 68-71.
 • Matuszak M., Powałka B.: Problemy pomiaru przemieszczeń narzędzia podczas frezowania. Technická Diagnostika, Asociace technických diagnostiků České republiky, z1, Ročník XIX, 2010, s. 33; CD s. 245-252.
 • Matuszak M., Powałka B.: Receptance coupling method for micromilling machine dynamics simulation. Proceedings of 13-th international symposium of students and young mechanical engineers "Advances in chemical and mechanical engineering", Gdańsk 2010, s. 262-267.
 • Matuszak M.: Ocena hałasu emitowanego przez urządzenia hipermarketu na strefę zamieszkania. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4 (723), kwiecień 2010, s. 70 + CD.
 • Matuszak M., Powałka B.: Możliwości badania dynamiki procesu mikrofrezowania. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4 (723), kwiecień 2010, s. 70-71 + CD.
 • Matuszak M., Powałka B.: Wybrane problemy badawcze właściwości dynamicznych obrabiarki do mikroskrawania. Modelowanie inżynierskie, tom 8, nr 39 czerwiec 2010, s. 151-158.
 • Matuszak M.: Self-excited cross feed chatter investigation in valve seats machining. Trudy v mieżdunardoj konferencji "Innowacii w naukie i obrazowanii 2010", Kaliningradskij gosudarstwiennyj techniczeskij uniwersytet, Izdatelstwo KGTU, Kaliningrad 2010, s. 340-344.
 • Matuszak M.: Experimental stand for self-excited cross-feed chatter investigation during valve seats machining. Trudy v mieżdunardoj konferencji "Innowacii w naukie i obrazowanii 2010", Kaliningradskij gosudarstwiennyj techniczeskij uniwersytet, Izdatelstwo KGTU, Kaliningrad 2010, s. 337-340.
 • Matuszak M., Powałka B.: Experimental and analytical frequency response function estimation of milling machine by receptance coupling. Trudy v mieżdunardoj konferencji "Innowacii w naukie i obrazowanii 2010", Kaliningradskij gosudarstwiennyj techniczeskij uniwersytet, Izdatelstwo KGTU, Kaliningrad 2010, s. 334-336.
 • Matuszak M., Powałka B.: Frequency response function calculation for micromilling machine. Trudy v mieżdunardoj konferencji "Innowacii w naukie i obrazowanii 2010", Kaliningradskij gosudarstwiennyj techniczeskij uniwersytet, Izdatelstwo KGTU, Kaliningrad 2010, s. 344-347.
 • Matuszak M.: Próba budowy trójwymiarowego modelu odkształceń mikrofreza do analizy dynamiki procesu mikrofrezowania. Mieżdunarodnyj sbornik naucznych trudow "Nadiożnost i effektiwnost techniczeskich sistem", Kaliningradskij gosudarstwiennyj techniczeskij uniwersytet, Izdatelstwo KGTU, Kaliningrad 2010, s. 56-63.
 • Matuszak M.: Opracowanie eksperymentalnej obrabiarki do mikrofrezowania oraz innowacyjnych badań dynamiki procesu mikrofrezowania. Inwestycja w wiedzę, tom II, Wojewódzki Urząd Pracy, Szczecin 2010, s. 173-177.