VII Mjeżdunarodnaja Naucznaja Konfjerjencija Innowacii w Naukje i Obrazowanii - Kaliningdad (Rosja) 2009


VII Mjeżdunarodnaja Naucznaja Konfjerjencija Innowacii w Naukje i Obrazowanii - Kaliningdad (Rosja) 2009 panorama1_t.jpg
VII Mjeżdunarodnaja Naucznaja Konfjerjencija Innowacii w Naukje i Obrazowanii - Kaliningdad (Rosja) 2009 p1010040_t.jpg
VII Mjeżdunarodnaja Naucznaja Konfjerjencija Innowacii w Naukje i Obrazowanii - Kaliningdad (Rosja) 2009 p1010034_t.jpg
VII Mjeżdunarodnaja Naucznaja Konfjerjencija Innowacii w Naukje i Obrazowanii - Kaliningdad (Rosja) 2009 p1010030_t.jpg
VII Mjeżdunarodnaja Naucznaja Konfjerjencija Innowacii w Naukje i Obrazowanii - Kaliningdad (Rosja) 2009 p1010024_t.jpg
VII Mjeżdunarodnaja Naucznaja Konfjerjencija Innowacii w Naukje i Obrazowanii - Kaliningdad (Rosja) 2009 p1000981_t.jpg
VII Mjeżdunarodnaja Naucznaja Konfjerjencija Innowacii w Naukje i Obrazowanii - Kaliningdad (Rosja) 2009 p1000976_t.jpg
VII Mjeżdunarodnaja Naucznaja Konfjerjencija Innowacii w Naukje i Obrazowanii - Kaliningdad (Rosja) 2009 p1000921_t.jpg
VII Mjeżdunarodnaja Naucznaja Konfjerjencija Innowacii w Naukje i Obrazowanii - Kaliningdad (Rosja) 2009 p1000898_t.jpg
VII Mjeżdunarodnaja Naucznaja Konfjerjencija Innowacii w Naukje i Obrazowanii - Kaliningdad (Rosja) 2009 p1000889_t.jpg
VII Mjeżdunarodnaja Naucznaja Konfjerjencija Innowacii w Naukje i Obrazowanii - Kaliningdad (Rosja) 2009 p1000881_t.jpg
VII Mjeżdunarodnaja Naucznaja Konfjerjencija Innowacii w Naukje i Obrazowanii - Kaliningdad (Rosja) 2009 p1000853_t.jpg
VII Mjeżdunarodnaja Naucznaja Konfjerjencija Innowacii w Naukje i Obrazowanii - Kaliningdad (Rosja) 2009 p1000846_t.jpg
VII Mjeżdunarodnaja Naucznaja Konfjerjencija Innowacii w Naukje i Obrazowanii - Kaliningdad (Rosja) 2009 p1000820_t.jpg